Poczet Wielkich Mistrzów Krzyżackich
(Widawnictwo Arenga)

Auteur(s) : Paweł Pizuński

Poczet Wielkich Mistrzów Krzyzackich
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Na polach Grunwaldu wielka armia polsko-litewska stanęła naprzeciwko doskonale uzbrojonej i wyszkolonej, choć mniejszej liczebnie armii krzyżackiej.

Dowodził nią lekko już podstarzały, liczący ok. 50 lat wielki mistrz Ulryk von Jungingen. Miał pewne kłopoty ze wzrokiem, a jego sława doskonalego rycerza dawno już przebrzmiała.

Lubił otaczać się zbytkiem niegodnym zakonnika, o czym najlepiej świadczą rachunki jego wydatków odnotowane w księdze podskarbiego malborskiego : "25 grzywien na kość słoniową potrzebną do wykonania stolika... 7 skojców na podbicie słomianego kapelusza podróżnego... 4 grzywny na nowe srebrne okucia rękojeści i pochwy miecza... 18 grzywien za zrobienie 13 małych i 2 dużych srebrnych mis stołowych..." -oto niektóre z zapisów.

Lubił grajków, tancerzy i linoskoczków, a także wystawne uczty.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2019