Dzieje Wypraw Krzyźowych
Tom 1 : Pwierwsza Krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego
(PIW - Empik)

Auteur : Steven Runciman

Dzieje Wypraw Krzyźowych
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Steven Runciman urodził się 7 lipca 1903 roku.
Ukończył Trinity College w Cambridge. W latach 1932-1938 wykładał na tym uniwersytecie.

W latach 1940-1947 pracował w brytyjskiej służbie dyplomatycznej w Sofii, Kairze i Atenach, a w 1941 roku wykładał historię sztuki Bizancjum na uniwersytecie w Stambule.

Zrezygnował jednak z pracy dydaktycznej na rzecz pisania. Na jego bogaty dorobek składa się wiele prac z zakresu mediewistyki. Czytelnicy polscy mieli już okazję poznać niektóre z tych książek: Schizma wschodnia, Wielki Kościól w niewoli, Ostatni renesans bizantyjski, Upadek Konstantynopola, Manicheizm średniowieczny.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020