Henryk Brodaty i Jego Czasy
(Wydawnictwo Trio - 1997)

Auteur : Benedykt Zientara

Henryk Brodaty i Jego Czasy
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Henryk Brodaty, jako potomek najstarszego z synów Krzywoustego dążył do zjednoczenia dziedzictwa pradziada, tradycyjną zależność Polski od Świętego Cesarstwa Rzymskiego uznając tylko wówczas, gdy mu to było wygodne. Główny organizator kolonizacji niemieckiej w Polsce. Zdając sobie sprawę z ogromu środków potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu, wkrótce stał się najbogatszym z książąt polskich. Otwarty dla nowych wpływów kulturowych i nowych sposobów działania. W stosunkach z Kościołem skrupulatnie oddzielał sprawy wiary i etyki od spraw polityki i gospodarki. Łaskawy i sprawiedliwy wobec chłopów, z głębokim szacunkiem opisywany przez mnichów, przez rycerzy ceniony nie tylko jako wódz i polityk, ale i dobry kompan przy stole.

Henryk Brodaty - vir virtuosus et utillo populo - mąż cnotliwy i użyteczny ludowi, bohater ukazującej się ponownie po dwudziestu kilku latach monograficznej pracy prof. Zientary, bezspornie jednej z najwartościowszych lektur dotyczących polskiego średniowiecza, której wyważone sądy zyskały sobie wysokie uznanie zarówno polskiej, jak i niemieckiej historiografii.

L'auteur :

Prof. Benedykt Zientara (1928-1983), autor m.in. kilkakrotnie wznawianej Historii powszechnej średniowiecza, bałsię świata bez historii, czasów, w których historia przestaje być nauczycielką życia. Od monografii zaś wymagał, by była przyczynkiem do wyjaśnienia szerszych zagadnień.

Henryk Brodaty i jego czasy to właśnie taka monografia - zaprzeczająca obawom i spełniająca wymagania samego Profesora.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020