Historia Normanów
(Editions Bellona - 2003)

Auteur : R. Allen Brown

Historia Normanów
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Książka Browna, kilkakrotnie wznawiana za granicą, otwiera przed czytelnikiem polskim zupełnie mu nie znane rozdziały z dziejów średniowiecznej Europy. Okazuje się bowiem, że bez znajomości historii normańskiej niełatwo pojąć dzieje Francji, której Księstwo Normandii stanowiło część wprawdzie integralną, lecz równocześnie pod wieloma względami odmienną. Bez znajomości kariery Normanów na południu Italii i na Sycylii (z krótkim epizodem nawet w północnej Afryce) trudno zrozumieć dalsze dzieje tego regionu i jego odmienność w stosunku do północy półwyspu. Równocześnie dwór władców normańsklch w Palermo był miejscem eksperymentu niespodziewanego raczej na tle tego, co wiemy o stosunkach między konfesjami w średniowieczu: gdy na polach bitewnych walczono niemiłosiernie ze sobą, uczeni muzułmańscy, chrześcijańscy, żydowscy zgodnie pracowali nad przekładami dzieł autorów greckich, zupełnie zapomnianych na Zachodzie. Wreszcie dzieje Księstwa Antiochii, podobnie jak Królestwa Jerozolimskiego i pozostałych państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie, to nie tylko ciągłe walki z „Saracenami", lecz także Interesujący eksperyment, próba transplantacji na zupełnie odmienny kulturowo grunt zasad ustroju lennego.

L'auteur :

R. ALLEN BROWN - znakomity mediewista brytyjski, profesor historii w King's College w Londynie. Autor wielu prac poświęconych Normanom, w tym liczącej się na świecie monografii THE NORMAN AND THE NORMAN CONQUEST.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020