Inteligencja w Wiekach Średnich
(Bellona 1997)

Auteur : Jacques Le Goff

Inteligencja w Wiekach Średnich
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Taniec śmierci, pod koniec średniowiecza porywający różne "stany" ku nicości, w której lubuje się wrażliwość schyłkowej epoki, pociąga często (obok królów, szlachty, duchownych, mieszczan, chłopów) i klerka, którego nie zawsze można zaliczyć do mnichów i księży. Ów klerk należy do rodziny, którą wydał średnowieczny Zachód : do inteligencji.

(...) Środowisko to pojawia się we wczesnym średniowieczu, krzewi się w miejskich szkołach wieku XII, od XIII wieku rozkwita na uniwersytetach.
Oznacza tych, których zawodem jest myślenie i przekazywanie swojej myśli.
To łączenie własnych rozmyślań z ich rozpowszechnianiem w formie nauczania jest cechą charakterystyczną intelektualisty.
Na pewno przed epoką nam współczesna środowisko to nie było nigdy tak jasno określone i tak świadome swojej odrębności, jak w wiekach średnich.

(z Wprowadzenia)

Średniowieczni inteligenci (...), mniej lub bardziej świadomie, zaczęli mówić i działać jako rzecznicy sumienia. (...) Bardziej niż pożądane i konieczne jest, by tę moralną funkcję mogli i chcieli spełniać dzisiejsi intelektualiści.

(z Kilku uwag Autora do obecnego wydania)

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020