Krzyżacy w Innym Świetle
(Wydawnictwo Biblos, 1996)

Auteur : Zofia Kowalska

Krzyżacy w Innym Świetle
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Dla wiekszości czytelników polskich informacja, iż Zakon Krzyżacki istnieje i prowadzi ożywiona działalność, stanowi zaskoczenie.
Przywykło sie bowiem jego dzieje zamykać w roku 1525, w okolicznościach, których piękną wizję przedstawił nam Jan Matejko w "Hołdzie pruskim".

Dzieje zatem Zakonu po upadku jego władztwa w Prusiech, do chwili dzisiejszej, ewolucja celów, którym obecnie służy, i metod, którymi się posługuje - stanowi nowość.

Publikacja Zofii Kowalskiej dostarcza nam interesujących na ten temat informacji: o Zakonie Krzyżackim nie tyle wczoraj co dziś (z rec. Stanisława Grodzińskiego).

L'auteur :

Zofia Kowalska, historyk-mediewista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu P. Lodrona w Salzburgu (Austria), autorka prac poświęconych historii średniowiecza, m.in. Stanisław Ciołek, podkanclerzy królewski, biskup poznański, poeta dworski; Mikołaja Rozembarskiego traktat z roku 1499 o pochodzeniu Tatarów.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020