Zamki i Obiekty Warowne
Pomorza Gdańskiego
(Almapress, 2008)

Auteur(s) : Agnieszka & Robert Sypek

Zamki i Obiekty Warowne - Pomorza Gdańskiego
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Pomorze Gdańskie, historyczna kraina ograniczona od wschodu doliną Wisły, od południa skrajem Borów Tucholskich, od zachodu zaś rzekami Brdą i Słupią.
Na jej terenie zachowało się wiele ciekawych zabytków architektury obronnej.
Świadkami wojen książąt pomorskich z książętami Wielkopolski i Mazowsza są liczne grodziska. Ponad stupiąćdziesięcioletni okres panowania krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim (1308-1466) do dziś poświadczają mury zamków i miast warownych.

Na kartach książki przedstawiono także opisy, często mało znanych kampanii i bitew, które toczyły się na terenie Pomorza Gdańskiego w celu zdobycia omawianych obiektów.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020