Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach
(Wydawnictwo Morskie Gdańsk, 1988)

Auteur(s) : Marian Biskup & Gerard Labuda

Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

W świadomości ogółu społeczeństwa polskiego dominuje obraz zakonu krzyżackiego ukształtowany przez literaturę piękną, malarstwo i film. Zwycięstwo pod Grunwaldem przyćmiło fakt, że zakon krzyżacki nadal się utrzymał, ze nie złamała go doszczętnie wojna trzynastoletnia (1454-1466) i że sekularyzacja w roku 1525 wprawdzie zmieniła charakter zakonny tego państwa, ale też zapewniża mu dalszy żywot w postaci świeckiego księstwa, z którego z czasem wyłoniło się Królestwo Pruskie (1701).

O powszednich dziejach zakonu krzyżackiego w Prusach uczą podręczniki historii, liczne monografie i rozprawy. Wyłania się z nich również obraz stosunków Polski z Zakonem, peżen dramatycznych spięć. Ale dopiero pełne przedstawienie dziejów zakonu krzyżackiego, jako instytucji kościelnej i rycerskiej, która dzięki swej specyficznej organizacji była zdolna do wytworzenia własnego państwa — powstałego częściowo z darowizny księcia mazowieckiego Konrada, częściowo z podboju ziem Prusów — umożliwia zrozumienie jego roli w dziejach Europy środkowej w średniowieczu i wczasach nowożytnych. Historiografia polska nie dopracowała się syntezy obejmującej wszystkie przejawy działalności Zakonu na terenie Pomorza Wschodniego, szczególnie zaś dzieła ukazującego los ujarzmionej lub podbitej ludności słowiańskiej i pruskiej. To zadanie wypełniają obecnie dzieje zakonu krzyżackiego opracowane przez autorów niniejszego zarysu.

Les auteurs :

Marian Biskup i Gerard Labuda.

Pierwszy z nich jest profesorem historii póŨnośredniowiecznej Polski i strefy bałtyckiej w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii PAN, Pracownia Historii Pomorza Wschodniego w Toruniu, której jest kierownikiem.

Drugi jest profesorem historii powszechnej średniowiecznej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownikiem Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii PAN w Poznaniu.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Si vous désirez acheter ce livre avec notre partenaire amazon.fr, suivez ce lien.

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020