Zakon Krzyżacki a Powstanie Państwa Pruskiego
(1977)

Auteur(s) : Karol Górski

Zakon Krzyżacki a Powstanie Państwa Pruskiego
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Poza kościołem zamkowym, podniesionym dziś ze zniszczeń spowodowanych wojną, przy krypcie, gdzie chowano wielkich mistrzów, leży mały trawnik.
Tu pochowano komturów poległych pod Grunwaldem w 1410 r.
Król polski Wladysław Jagiełło i wielki książę Litwy Witold odesłali ciała na zamek.
Spoczywają tam w zapomnieniu, polegli w rozstrzygającej bitwie o sprawę, która już przedtem straciła rację bytu.
Wojnę tę zaczęli mnisi-rycerze nie przeciw poganom, ale przeciw chrześcijanom.

Historyk nie sądzi sumień, ale zna ból rzeczy zmarnowanych i ostatecznych pomylek (fragment Przedmowy, str. 5).

L'auteur :

Karol Górski : polski historyk.
Oprócz prowadzonych przez całą karierę naukową badań dotyczących Pomorza, strefy bałtyckiej oraz historii państwa i zakonu krzyżackiego, Górski zajmował się także między innymi - często były to działania prekursorskie - historią życia duchowego (Zarys dziejów katolicyzmu polskiego) i edytorstwem źródeł historycznych.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020