Zamek Malbork
(Excalibur, 2002)

Auteur(s) : Maria Lubocka-Hoffmann

Zamek Malbork
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Wzniesiony w cegle zamek w Malborku jest największym europejskim zamkiem na stałym lądzie i jednym z najwybitniejszych zabytków militarnej architektury średniowiecza. Zbudowany przez Zakon Krzyżacki - przez sto pięćdziesiąt lat główna rezydencja Zakonu, przez trzy stulecia jedna z kilku rezydencji polskich królów, przez dalsze sto pięćdziesiąt lat w pruskich i niemieckich rękach, w ostatnim półwieczu ponownie w polskim władaniu - zamek jest wspólnym, jakże trudnym dziedzictwem Niemców i Polaków.

Poprzez historię, literaturę i tradycję w świadomości obu narodów wykreowany do symbolu Państwa Zakonnego, zamek utożsamia to, co obie nacje uznały za "krzyżackość" i "pruskość". Jego w mit przeobrażone mury zawierają też zapis jednego z najbardziej znaczących dokonań konserwatorskich na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci w Europie. Pełna splendoru i znaczeń architektura zamku, jego fascynująca historia oraz praca pokoleń niemieckich i polskich konserwatorów w 1997 roku były podstawą do wpisania malborskiego zabytku na Listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

W swojej długiej historii Zakon Krzyżacki miał kilka siedzib wielkich mistrzów. Kiedy jednak mówi się o rezydencji krzyżackiej, na myśl przychodzi tylko jedna, najwspanialsza - Malbork. Ale też istota, cele i ambicje Zakonu najpełniejszy wyraz znalazły w monumentalnej prostocie brył, wyrafinowanym kunszcie dekoracji i bogactwie funkcji malborskiego zamku. Rozsiane w wielu miejscach Europy i Ziemi Świętej inne, liczne pamiątki po Zakonie, przypominają natomiast, że historia Zakonu rozgrywała się na rozległym obszarze i przez wiele stuleci.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020