Zamki joannitów w Polsce
(Editions privée - 2009)

Auteur(s) : Dariusz Hein

Zamki joannitów w Polsce
    Sommaire des pages sur ce thčme :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complčte

Description :

Niezwykłe dzieje joannitów, zwanych szpitalnikami, kawalerami rodyjskimi, kawalerami maltańskimi stanowią jeden z bardziej interesujących wątków średniowiecznej i nowożytnej hist orii Europy.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego, bo tak brzmi oficjalnie jego nazwa, zapisał też swoją kartę w dziejach Polski.
Niestety dotąd nie w pełni poznaną.

Niniejsza ksiązka jest próba przybliżenia czytelnikowi niezwykłej historii tego zakonu, ze szczególnym uwzględnieniem architektury obronnej joannitów na ziemiach polskich.

Praca została podzielona na trzy części.
Pierwsza przybliża dzieje zakonu w Jerozolimie, na Cyprze, Rodos oraz na Malcie, kolejna omawia dzieje joannitów na ziemiach polskich.
Podstawową częścią niniejszej pracy jest rozdział trzeci opisujący zachowane zamki joannitów, znajdujące się na dawnych terenach Nowej Marchii i Pomorza, obecnie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Uzupełnieniem poszczególnych rozdziałów są wykazy wielkich mistrzów zakonu, mistrzów brandenburskich oraz wielkich przeorów Czech tytułujących się jednocześnie przeorami Polski.
Książka została wzbogacona w obszerny materiał ilustracyjny, liczne plany, rekonstrukcje obiektów oraz dużą ilość zdjęć wykonanych przez autora.

Do tej pory nie pojawiła się osobna monografia omawiająca architekturę obronną joannitów na ziemiach polskich.
Temat wydaje się tak interesujący, że zdecydowałem się na oddzielną publikację.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir ą la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020