Zamki w Państwie Krzyżackim w Prusach - Kompendium Zamków krzyżackich i Biskupich
(Widawnictwo Artes ; 2015)

Auteur(s) : Prof. Christofer Herrmann

Zamki w Państwie Krzyżackim w Prusach - Kompendium Zamków krzyżackich i Biskupich
    Sommaire des pages sur ce thème :
  1. la présentation du livre (page actuelle)
  2. Bibliographie plus complète

Description :

Niniejszy tom ma na celu wprowadzenie w fascynującą historię architektury zamków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, może być również przydatny jako przewodnik w podróży.

Główny akcent spoczywa na czasach średniowiecza. W komentarzach i opisach przywolane zostały najistotniejsze informacje historyczne oraz dotyczące dziejów budowlanych poszczególnych zamków.

L'auteur :

Studiował historię sztuki, ludoznawstwo niemieckie, slawistykę i nauki polityczne na Uniwer­sytecie Jana Gutenberga w Moguncji.
W 1993 r. obronił pracę doktorską na temat póznośredniowiecznych wież mieszkalnych w Nadrenii i nad Mozelą i pracował następnie jako wolny historyk sztuki i badacz architektury.
W 1995 r. został powołany, jako profesor nadzwyczajny w Olsztynie. Habilitował sie w 2005 r. w Greifswaldzie, na podstawie pracy o średniowiecznej architekturze w pruskich biskupstwach (chełmińskim, pomezańskim, warmińskim, sambijskim).
Od 2005 r. zatrudniony, jako profesor nadzwyczajny, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnio kieruje projektem badawczym dotyczącym Pałacu Wielkiego Mistrza na zamku malborskim, na Politechnice (TU) w Berlinie, specjalność: historia architektury i urbanistyki. Od wielu lat autor zajmuje się naukowo architekturą średniowieczną pobrzeża Bałtyku - przede wszystkim w dawnym państwie zakonnym i w krajach bałtyckich - i należy do najlepszych znawców tego regionu.

                        

En partenariat avec Amazon.fr

Pour revenir à la liste des livres

Webmaster : Christophe Staf
© Templiers.org 1997-2020